FAQ

Kde sa koná podujatie Download open air?

Podujatie sa koná priamo v priestoroch Zvolenského zámku, pred zámkom kde bude umiestnená čajovňa a na parkovisku pod zámkom kde bude umiestnený Nu Vibes stage. Nie som zo Zvolena. Ako sa dostanem na zámok. Zvolenský zámok sa nachádza priamo v centre mesta. Pokiaľ prídeš vlakom alebo autobusom, stačí spraviť pár krokov od stanice hocijakým smerom a zámok určite uvidíš. Snaž sa dostať do centra mesta a zámok budeš mať pred sebou. Ak ideš autom smerom z Bratislavy pokračuj rovno cez nadjazd a po vjazde do Zvolena odboč doprava a na križovatke doľava. Smerom od Košíc máš možnosť prísť cez dedinu Lieskovec, kde sa musíš držať celý čas hlavnej cesty a tá Ťa dovedie priamo pred zámok, alebo pôjdeš popri fabrike Bučina. V tom prípade za prvou svetelnou križovatkou musíš odbočiť doprava a zámok zase uvidíš. Tak isto sa dostaneš aj pokiaľ prichádzaš od Krupiny. Zo smeru Banská Bystrica musíš isť stále rovno a zámok budeš mať pred sebou. Budeš však musieť obísť námestie bočnými uličkami.

Kde mám zaparkovať auto?

Pod zámkom sa nachádza veľké parkovisko. Časť z tohto parkoviska bude zaberať vonkajší Nu Vibes stage. Pokiaľ neprídeš skôr tak toto parkovisko bude už určite obsadené a odporúčame Ti aby si zbytočne nejazdil na toto parkovisko a nehľadal voľné miesto. V tom prípade môžeš využiť strážené parkovisko oproti zámku, prípadne mestské parkoviská pod zámkom, pri svetelnej križovatke. Nakoľko zámok stojí v centre mesta, parkovacích miest je tu dostatok a legislatíva zatiaľ neumožňuje mestu vyberať poplatky za parkovanie. To však neplatí pre súkromné parkovisko oproti zámku za hotelom Poľana. Chceme Ťa však upozorniť, že je zakázané státie na príjazdovej ceste na zámok. Porušenie tohto pravidla sa bude riešiť odtiahnutím vozidla a uložením pokuty zo strany polície! Bude tu umožnené stáť výlučne organizátorom podujatia. Zvyšná časť musí ostať prejazdná pre hasičov, záchrannú službu a políciu.

Čo je zakázané vnášať do priestorov podujatia?

Do areálu podujatia je prísne zakázané vnášať zbrane, pyrotechnické predmety, sklenené fľaše a poháre, dáždniky, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy, psychotropné látky a horľaviny.

Môžem si doniesť vlastné pitie a jedlo?

Nie, a nie je to ani potrebné. V areáli podujatia si bude možné zakúpiť alko a nealko nápoje za primerané ceny. Taktiež bude zabezpečené rýchle občerstvenie pre hladné krky. V tomto prípade si však môžeš doniesť vlastné jedlo. 

Budem môcť požičať svoju vstupenku kamarátovi, ak sa bude chcieť ísť pozrieť na podujatie?

Nie, ani toto nebude umožnené. Na označenie návštevníkov podujatia budú použité neprenosné identifikačné náramky. Pokiaľ si ich budete chcieť vymeniť, prípadne požičať, dôjde k ich poškodeniu a nebudete opätovne vpustený do priestorov podujatia bez zakúpenia novej vstupenky.

Čo ak mi niekto roztrhne náramok. Dostanem nový?

Bohužiaľ, za stratu, poškodenie, prípadne krádež náramku je zodpovedný každý návštevník osobitne. I keď je náramok vyrobený z odolného materiálu, odporúčame Ti dávať na náramok pozor.

Počas podujatia sa môžem pohybovať voľne po celom zámku?

Voľne sa môžeš pohybovať takmer v celom exteriéry Zvolenského zámku. Za jednotlivé pódia (za chrbát Dj-ja resp. kapely) však bude umožnený vstup len účinkujúcim a VIP hosťom.

A ako je to so vstupom do interiéru zámku, môžem sa ísť pozrieť do galérie?

Do interiéru Zvolenského zámku (samozrejme s výnimkou toaliet a šatne) je vstup všetkým hosťom, návštevníkom a umelcom prísne zakázaný. Porušenie tohto pravidla bude považované za trestný čin a bude riešené platnou legislatívou.

Na bočných nádvoriach sú umiestnené rôzne kamene a sochy, načo sú tam?

Zvolenský zámok je národná kultúrna pamiatka v ktorej sa nachádzajú rôzne umelecké diela a historické predmety, ktoré majú svoj vek a vysokú umeleckú hodnotu. Tieto kamene sú vykopávky a pozostatky zo starých budov mesta Zvolen. Sochy na prednom nádvorí sú umeleckými dielami. Veríme, že sa k týmto umeleckým dielam budeš správať s úctou a s rešpektom. Preto Ťa prosíme, aby si sa neopieral resp. nesadal si sochy a kamene a taktiež ich nepoužíval ako stoly.

Pamätám si, že na bočných nádvoriach sa ťažšie tancovalo kvôli dlažbe ktorá tam je. Nedá sa s tým nič spraviť?

Toto je častá otázka mnohých návštevníkov. Dlažba zámku nie je prvotne určená na tanec. Pravdou je, že na týchto kameňoch sa zle tancuje dievčatám s vysokými topánkami a preto odporúčame tenisky a pohodlnú obuv. Je to však na zvážení každého návštevníka. Vzhľadom k tomu, že aj dlažba dotvára celkovú atmosféru podujatia, neplánujeme tu osadiť dočasnú podlahu, ktorá by bola stabilná, čo by bolo aj prakticky nemožné.

Čo ak sa mi niečo stane?

Tak v prvom rade veríme, že sa Ti nemá čo stať a ani sa nestane. Ak by ale predsa nastal nejaký zdravotný problém v areáli podujatia bude nepretržite profesionálna záchranná služba. Bude umiestnená pri vstupe do areálu zámku po ľavej ruke (vedľa vrátnice). Môže sa však stať, že bude prechádzať areálom (kvôli kontrole) a nebude vo svojej miestnosti. V tom prípade stačí kontaktovať kohokoľvek s bezpečnostnej služby alebo usporiadateľov a tí vysielačkami privolajú zdravotníkov. Chceme Ťa ešte poprosiť, ak nájdeš niekoho kto bude mať zdravotné problémy (kohokoľvek) kontaktujte prosím zdravotníkov, organizátorov alebo bezpečnostnú službu. Nebuďme k sebe nevšímaví. Aj tak sme si ale istý, že zdravotníci, tak ako minulý rok, nebudú mať počas večera žiadnu robotu.

Môžem si so sebou zobrať foťák, kameru alebo diktafón?

Áno môžeš. V tomto ohľade budeme podporovať mladé nádejné talenty kinematografie a fotografovania  Môžeš fotiť, kamerovať a nahrávať koľko len chceš. Nesmieš však použiť získaný materiál na komerčné účely, t. j. nesmieš daný materiál predávať. Iste pochopíš, že by to nebolo férové, pretože ani mi od Teba nevyberáme poplatok za používanie foťáku, kamery a diktafónu. Ako protihodnotu za možnosť používať foťáky, kamery a diktafóny však Teba žiadame povolenie, aby tieto záznamy mohli byť použité pri propagácií podujatia v budúcnosti. Svoj súhlas vyjadríš zakúpením vstupenky.

Odkedy dokedy trvá akcia?

Začiatok podujatia je dňa 11.7.2009 o 21:00. Predaj lístkov bude zahájený približne o hodinu skôr. Pokiaľ máš tu možnosť, odporúčame Ti využiť túto možnosť a tým sa vyhneš dlhým radom pri vstupe po začatí podujatia. Koniec akcie je dňa 12.7.2009 o 6:00. V tomto čase sa uzatvára areál podujatia, preto sú návštevníci povinní opustiť priestory podujatia. V areáli bude umožnené zotrvať len organizátorom. Zámok musíme kompletne upratať a vrátiť do pôvodného stavu pred jeho otvorením, čo je o 10.00. Vtedy začínajú prichádzaj prvý turisti a zámok je určený v prvom rade im, preto je každé ráno toľko zhonu. Z toho dôvodu Ťa prosíme aby si zbytočne nenaťahoval svoj odchod, akcia sa naozaj končí o 6.00 a žiadny stage už po tomto čase hrať nebude.

Čo sa stane ak bude pršať?

To by sme neboli radi ale ak by predsa začalo pršať, podujatie sa bude aj tak konať. Takmer každý jeden stage má kryté plochy a tam kde ich je málo, máme zabezpečené veľkorozmerné sponzorské slnečníky (resp. dáždniky). Všetka technika a umelci sú krytý, čiže pokiaľ by začalo pršať, nebude problém pokračovať ďalej a aj Ty si nájdeš miesto, kde na Teba nebude pršať. Odporúčame Ti ale mať v tomto prípade aspoň niečo teplejšie na seba, pretože v podchodoch na zámku je občas mierny prievan a teda chladnejšie. V prípade prírodnej katastrofy však budeme musieť akciu prerušiť, aby náhodou nedošlo k ohrozeniu zdravia.

Budú tam nejaké toalety?

Na podujatí sa nachádzajú prenosné aj pevné sociálne zariadenia. Prenosné sú umiestnené na prednom nádvorí zámku. Pevné toalety sa nachádzajú na vnútornom nádvorí zámku (po vstupe na nádvorie zabočiť doprava a rovno), kde sa nachádza aj pitná voda. Nakoľko sa tu nachádza nepretržitá služba, sú tieto toalety za minimálny poplatok (0,1 €). Prenosné toalety sú zadarmo.

Môžem si so sebou zobrať vak?

Áno môžeš. Avšak musíš rátať s tým, že bezpečnostná služba a usporiadatelia majú právo osobnú prehliadku. Preto Ti neodporúčame „pašovať“ v tvojom vaku predmety, ktoré je zakázané vnášať do areálu podujatia.

Sú niekde spísané všetky pravidlá podujatia?

Áno pri vstupe do zámku ich nájdeš všetky pokope na informačnej tabuli a nájdeš ich aj na našej web stránke.

NEWSLETTER
LÍSTKY/AKREDITÁCIE
FÓRUM
GALÉRIA