Organizátori

Organizátorom podujatia je agentúra Dustream, agentúra Spiral a mesto Zvolen.

DUSTREAM production s. r. o.
Skuteckého 115/1, 974 01 Banská Bystrica
Slovakia
http://www.dustream.sk
   
Spiral agency
Obrancov mieru 187/5, Zvolen
Slovakia
http://www.spiral.sk
   
Mesto Zvolen
Námestie Slobody 22
960 01 Zvolen
Slovakia
http://www.zvolen.skNEWSLETTER
LÍSTKY/AKREDITÁCIE
FÓRUM
GALÉRIA