Parkovanie

Pre návštevníkov je k dispozícií dostatočný počet parkovacích miest.
Jedno sa nachádza priamo pod zámkom. Toto však bude obmedzene svojou kapacitou, nakoľko sa tu bude nachádzať Nu Vibes stage. Strážené platené parkovisko sa nachádza priamo oproti Zvolenskému zámku. Menšie parkoviská sa následne nachádzajú v blízkom okolí zámku. Na mape sú vyznačené červenými bodkami.
Prístupová cesta na Zvolenský zámok je vyhradená pre organizátorov, zásobovanie a v samozrejme pre záchranku, hasičov a políciu.

Upozorňujeme návštevníkov, že platí prísny zákaz státia na prístupovej ceste na Zvolenský zámok. Porušenie tohto pravidla sa bude riešiť pokutou a odtiahnutím vozidla.NEWSLETTER
LÍSTKY/AKREDITÁCIE
FÓRUM
GALÉRIA